Εργασίες

postlogo - Εργασίες

Εργασίες

ΕΡΩΤΗΣΗ 7747/28-09-2022

ΕΡΩΤΗΣΗ 7747/28-09-2022
Έλλειψη ελεγκτικού μηχανισμού για τις αυξήσεις στους μισθούς των εργαζομένων ...
Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΗ 7636/26-09-2022

ΕΡΩΤΗΣΗ 7636/26-09-2022
Ανάθεση της διαδικασίας υποβολής αίτησης προς τα ΚΕΠΑ υπέρ των ΑμεΑ στα ΚΕΠ (Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών) της χώρας ...
Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΗ 7551/20-09-2022

ΕΡΩΤΗΣΗ 7551/20-09-2022
Αμειβόμενη πρακτική άσκηση των σπουδαστών των δημοσίων ΙΕΚ ...
Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΗ 7550/20-09-2022

ΕΡΩΤΗΣΗ 7550/20-09-2022
Εφάπαξ καταβολή οφειλών προς τον οικείο ασφαλιστικό φορέα που ξεπερνούν το όριο των 20.000 ευρώ από υποψήφιους συνταξιούχους ...
Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΗ 7480/16-09-2022

ΕΡΩΤΗΣΗ 7480/16-09-2022
Ερωτήματα γύρω από την υπηρεσία του Προσωπικού Βοηθού ...
Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΗ 7469/16-09-2022

ΕΡΩΤΗΣΗ 7469/16-09-2022
Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις ...
Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποιήστε: