Εργασίες

postlogo - Εργασίες

Εργασίες

ΕΡΩΤΗΣΗ 5873/17-06-2022

ΕΡΩΤΗΣΗ 5873/17-06-2022
Ανάγκη άμεσης αύξησης των επιδομάτων αναπηρίας ...
Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΗ 5769/14-06-2022

ΕΡΩΤΗΣΗ 5769/14-06-2022
Σε κίνδυνο τα ελαιόδεντρα και τα οπωροφόρα δέντρα της Ηλείας, με αρνητικές προεκτάσεις για τα τοπικά ε ...
Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΗ 5768/14-06-2022

ΕΡΩΤΗΣΗ 5768/14-06-2022
Περιβαλλοντική παρακμή και αισθητική υποβάθμιση της λιμνοθάλασσας του Μεσολογγίου ...
Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΗ 5718/09-06-2022

ΕΡΩΤΗΣΗ 5718/09-06-2022
Μη ορθή εφαρμογή των ενωσιακών κανόνων σχετικά με την αναλογικότητα στην κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων μεταξύ αποφοίτων ΙΕΚ ...
Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΗ 5658/06-06-2022

ΕΡΩΤΗΣΗ 5658/06-06-2022
Απροδιόριστη (γκρίζα) ζώνη γης μεταξύ των Δήμων Κηφισιάς και Πεντέλης ...
Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΗ 5660/06-06-2022

ΕΡΩΤΗΣΗ 5660/06-06-2022
Τι συμβαίνει με το σύστημα ενδοεπικοινωνίας TETRA της Ελληνικής Αστυνομίας; ...
Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποιήστε: