ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ME ΘΕΜΑ: Παγκόσμια Ημέρα του Ο.Η.Ε. κατά της Εμπορίας Ανθρώπων_ οι πρωτοβουλίες του Κοινοβουλίου στη μάχη κατά των σύγχρονων μορφών δουλείας και εκμετάλλευσης.


Κοινοποιήστε: