Ομιλία στην Υποεπιτροπή θεμάτων ατόμων με αναπηρία κατά την κρίση του κορωνοϊού