Ομιλία επί της Ειδικής Έκθεσης του Συνηγόρου του Πολίτη για την Ίση Μεταχείριση, στην Επιτροπή Ισότητας, Νεολαίας & Ανθρ. Δικαιωμάτων