ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ : Ενημέρωση από τον Εθνικό Εισηγητή