Ομιλία στην Υποεπιτροπή για την καταπολέμηση της Εμπορίας και της Εκμετάλευσης Ανθρώπων